Analogni sistem

Analogen sistem

Osnovne komponente analognega videonadzornega sistema so:

 • kamera,
 • objektiv,
 • DVR snemalnik,
 • video preklopnik,
 • quad procesor,
 • multiplekser,
 •  monitor,
 • IR reflektor,
 • ohišje kamere in
 • motorno podnožje.

OPIS  KOMPONENT  IN  NJIHOVA  UPORABA

Kamera in objektiv
Predstavljata »oko« videonadzornega sistema. Pravilna izbira objektiva in kamere, ki ustrezata danim razmeram na objektu, sta garancija za kakovosten videonadzorni sistem. Na voljo so:  črno-bele in barvne kamere, kamere z nižjo, srednjo in visoko resolucijo, s fiksnim objektivom, kamere brez objektiva (objektiv se po izračunu montira na kamero), miniaturne zunanje kamere s fiksnim objektivom ter notranje miniaturne (skrite) kamere.

Črno-bele kamere
Primerne so v vseh primerih video nadzora. Zanje se odločimo še zlasti pri nadzoru objektov, ki so ponoči slabo osvetljeni. Te kamere so bolj občutljive in ob minimalni osvetlitvi dajejo še sprejemljivo kvaliteto slike.

Barvne kamere
Zanje se praviloma odločamo takrat, ko lahko zagotovimo zadostno osvetlitev, in ko je kupec pripravljen plačati ceno za vsaj srednjo visoko resolucijo, če že ne za visoko. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste s kvaliteto slike nezadovoljni.

Dome kamere
To  je posebna izvedba kamer, ki so vgrajene v temnih kupolah. Primerne so za nadzor trgovin, lokalov, menjalnic, itd., ker stranka ne ve, kateri deli objekta so pod nadzorom. Temna kupola onemogoča pregled nad kamero.

Skrite kamere
Nameščajo se v posebnih primerih. To je tam, kjer želimo storilca presenetiti in ga posnamemo pri kriminalnem dejanju. Velikost kamere je 32 x 32 mm.

Za pravilen izbor kamere je potrebno poznati režim in pogoje delovanja. Na osnovi teh podatkov se izdelajo potrebni izračuni tudi za ustrezen izbor objektiva. Objektiv mora biti izbran za vsako pozicijo kamere posebej.

Na izbiro imamo:

 • objektiv z ročno zaslonko (manual iris)
 • avtomatsko zaslonko (auto iris),
 • varifocal z ročno zaslonko,
 • varifocal z avtomatsko zaslonko,
 • ročni zoom in
 • motorni zoom.

V primeru, ko imamo v sistemu več kot eno kamero, potrebujemo napravo, ki omogoča, da lahko spremljamo in posnamemo slike iz vseh kamer v sistemu. V ta namen vam lahko ponudimo video preklopnik, quad procesor ali multiplekser.

DVR snemalnik

Poleg kamer je nepogrešljiv del video-nadzornega sistema. DVR snemalnik ima vgrajen trdi disk različne kapacitete. Kapaciteta trdega diska je odvisna od frekvence gibanja na varovanem področju ter izbrane kvalitete snemanja. Glede na oba dobljena podatka izračunamo okvirno kapaciteto, dobro je, da ima stranka podatke na trdem disku ohranjene vsaj tri dni, idelano pa je, če so shranjeni posnetki za zadnjih 7 – 10 dni. DVR snemalnik ima vgrajen 1, oz. 2 trda diska. Snemanje posnetkov na trdi disk je samodejno, kakor tudi preklop snemanja iz prvega na drugi disk, ko je prvi poln. V primeru, ko sta oba trda diska polna, snemalnik prične ponovno s snemanjem na prvem disku tako, da stare posnetke enostavno presname.

Video preklopnik
Ima vhode za kamere (max. 8) in izhod za monitor. Preklop med kamerami je lahko ročen ali avtomatski. V primeru avtomatskega preklapljanja med kamerami nastavimo čas preklapljanja od 1 do 60 sekund.

PRIMER:
Imamo dve kameri in nastavimo čas preklapljanja 10 sekund. Prvih 10 sekund bomo spremljali (in snemali) prvo kamero, nato bo preklopnik preklopil na drugo kamero. Drugih 10 sekund bosmo spremljali (in snemali) drugo kamero, nato 10 sekund zopet prvo kamero in tako dalje.
»Slaba« lastnost tega sistema je, da v času, ko spremljamo sliko prve kamere, slike druge kamere ne vidimo in tudi ne snemamo. Uporaba tega sistema se zato priporoča za nadzor objekta, kjer se ne zahteva večja stopnja nadzora (običajno stanovanjski objekt).

Quad procesor
Ima štiri ali osem vhodov za kamere ter izhod na monitor. Običajno ima tudi alarmne vhode in izhode.
Quad procesor je naprava, ki sliko na ekranu monitorja razdeli na štiri ali osem enakih delov. To pomeni, da lahko hkrati spremljamo (in snemamo) vse kamere v sistemu. S tem načinom imamo pregled dogajanja na nadzorovanih mestih v vsakem trenutku. Pomembno pri uporabi quad procesorja je, da se v sistemu predvidi monitor z dovolj velikim ekranom in je tako posamezna slika dovolj pregledna.

Multiplekser
Namenjen je upravljanju slik iz več kamer (do 16) z možnostjo prikaza slik na enem ali dveh monitorjih in v različnem načinu prikaza. Pod tem razumemo prikaz ene kamere na enem monitorju (kamera, ki ima prednost pred ostalimi) ali prikaz mreže največ 16 kamer (4×4) na enem monitorju. Na voljo je tudi kombinacija prikaza slik, pri čemer največkrat na manjšem monitorju opazujemo sliko iz, v danem trenutku, najpomembnejše kamere, na večjem monitorju pa imamo vključen način prikaza vseh kamer. Multiplekser omogoča tudi shranjevanje slik na videorekorder v polnem (duplex) načinu, kar pomeni, da se slika iz vsake kamere v določenih časovnih intervalih zapiše na magnetni trak. S tem so vam pri pregledovanju posnetega gradiva dostopni vsi načini prikaza (ena kamera, 1×4, 3×3, 4×4 slike). Multiplekser se uporablja v objektih z visoko stopnjo zahtevnosti nadzora.

Monitor
Monitor, izdelan za video nadzor, je prilagojen uporabi izključno v te namene. S tem je dosežena izjemna kvaliteta slike. Monitor prikazuje sliko, ki jo zajame kamera in je zelo pomemben del videonadzornega sistema. Mnogo kupcev monitorju ne namenja velike pozornosti, vendar je potrebno vedeti, da je kvaliteta slike, ki jo boste spremljali, odvisna tudi od kvalitete monitorja. Na voljo imamo:

 • črno-bele in barvne in
 • monitorje z različnimi resolucijami ter različnimi diagonalami ekrana
  (od 9² do 21²).

IR reflektor
Ne glede na izvedbo in njeno kvaliteto kamera potrebuje v nočnem času ustrezno osvetlitev. Ena od možnosti je uporaba IR reflektorja. Svetloba, ki jo oddaja takšen reflektor, deluje le v kombinaciji s črno-belo kamero, ker samo ta zazna IR spekter. Na voljo so reflektorji različnih moči in dosegov. Svetloba, ki jo oddaja IR reflektor, je nevidna človeškemu očesu.

Ohišje kamere
Ohišje kamere je lahko notranje, zunanje in protivandalsko.

Notranje ohišje
 Ščiti kamero pred prahom in neposrednim kontaktom.

Zunanje ohišje
Pri nadzoru zunanjega dela objekta ima pomembno funkcijo. Kamero ščiti pred neposrednim kontaktom in vremenskimi vplivi (prah, vlaga, mraz). V ohišju sta  vgrajena termostat in grelec, ki zagotavljata konstantno temperaturo.

Protivandalsko ohišje
Ob vseh funkcijah zunanjega ohišja ima tudi funkcijo zaščite pred namerno povzročeno poškodbo in s tem onesposobitvijo kamere. Protivandalsko ohišje sestavljata jekleni plašč in neprebojno steklo. Primerno je za uporabo v objektih z najvišjo stopnjo zahtevnosti nadzora.

Motorno podnožje
Kamero ali ohišje kamere montiramo na motorno podnožje, ki nam omogoča nadzor velikega področja nadzorovanega objekta. Na voljo imamo motorni pogon za notranjo in zunanjo uporabo. Pogon omogoča pomik levo-desno (350° max.), gor-dol (60°), horizontalno hitrost 6°/sekundo, vertikalno hitrost 3°/sekundo, težo do 6,5 kg, daljinsko upravljanje PAN&TILT ter moto zoom objektiva.

Comments are closed.