Kontrola dostopa

Protecting-Your-HomeSistem kontrole vstopa je namenjen varovanju prostorov in nadzoru prehodov v ali iz varovanih prostorov. Na voljo je več sistemov in sicer od enostavnih sistemov do mrežnega sistema, kjer so terminali za nadzor vrat povezani v računalniško mrežo. Sistem kontrole vstopa je sestavljen iz čitalnih mest za brezkontaktne kartice, magnetne kartice ali radijske oddajnike ter procesnih enot (terminalov) za nadzor posameznih vrat ali več vrat. Ker je pri prehodih potrebno vrata tudi odpreti in ugotavljati prehod skozi vrata, so pomembni elementi sistema kontrole vstopa tudi različne električne ali magnetne ključavnice, električna odpirala ter različni senzorji za nadzor prehoda ali odprtosti vrat. Prav tako je pri sistemih kontrole vstopa pomembna mehanska izvedba prehodov, saj je velikokrat potrebno izvesti predelavo odpiral in ključavnic na vratih. Prav tako je potrebno predvideti varnostni mehanizem za odprtje vrat v primeru okvare sistema oziroma v primeru potrebe po hitri evakuaciji ljudi iz stavbe (požar).

V našem programu ponujamo tako enostavne kot kompleksne sisteme. Pri enostavnih sistemih obravnavamo posamezno prehodno mesto (vrata) kot zaokroženo celoto. Programiranje sistema je izvedeno na samem čitalnem mestu z glavno brezkontaktno kartico, prav tako se vsa logika in programiranje uporabnikov (dodajanje kartic) izvede preko čitalca. Pri kompleksnih sistemih pa se krmilna elektronika vrat namesti na samem mestu prehodnega mesta (terminal namestimo na notranji strani prostora, ki ga ščitimo), programiranje pa se izvaja preko računalnika (ali več računalnikov v primeru mrežne verzije), ki je nameščen v nadzornem prostoru. V tem primeru pa nam programska oprema ponuja še sprotni nadzor nad prehodi, grafični prikaz dogodkov ter vpogled v arhiv vseh dogodkov. Sistem je izveden modularno, kar pomeni, da se lahko po potrebi dodajajo čitalna mesta in terminali. Čeprav je računalnik neobhoden  člen sistema, terminali delujejo povsem samostojno. Računalnik je potreben le v primeru, ko potrebujemo tekoči nadzor nad objektom ali kadar spreminjamo nastavitve. V času, ko mreža ni vključena, terminali delujejo skladno z nastavitvami ter tudi shranjujejo vse dogodke. Ob naslednji računalniški povezavi pa se vsi dogodki prenesejo v arhiv na računalniškem trdem disku.

Osnovne komponente sistema so:

 • krmilna elektronika za krmiljenje prehodov
 • čitalno mesto za brezkontaktne kartice
 • čitalno mesto – terminal za brezkontaktne kartice
 • komunikacijski vmesnik RS 232 / RS 485
 • induktivna kartica
 • elektronska ključavnica
 • električni prijemnik za vrata
 • električna ključavnica
 • tastaturna ključavnica
 • detektor kovin
 • sistemi za preprečevanje kraje v trgovinah

V primeru, da vam zadostuje enostavnejša izvedba varovanja prehoda skozi ena vrata vam priporočamo uporabo tipkovnice skupaj z električno ključavnico vrat. Mikroprocesorska tipkovnica je elektronska naprava namenjena vklapljanju in izklapljanju. Kot uporabnik imate svojo kodo s pomočjo katere krmilite električno ključavnico vhodnih vrat. Osebi, ki ne pozna kode, je vstop v objekt onemogočen.

Comments are closed.