Brezžični alarmni sistemi

Brezžični alarmni sistemi

V preteklosti se je velikokrat dogajalo, da je stranka želela vgraditi alarmni sistem, vendar se je varovanju odrekla zaradi posega na objektu, ki zahteva inštalacijo žičnega alarmnega sistema. Izvedba inštalacije na objektu, ki nima pripravljene cevne inštalacije, je dolgotrajna, draga in moteča.

Razvoj tehnologije brezžičnih alarmnih sistemov je v zadnjem času izredno napredoval. Vrhunska elektronika, zaščita pred vdori v sistem in veliko število funkcij sistema, postavljajo brezžične alarmne sisteme ob bok žičnimi.

Brezžični alarmni sistem ni nadomestljiv pri zaščiti objektov, kjer grobi montažni posegi niso dovoljeni in je dopustna le montaža komponent. To še zlasti velja za zaščito objektov, ki so pod spomeniškim varstvom (npr. zgodovinski objekti, muzeji, cerkve, …).

 BREZŽIČNI  ALARMNI  SISTEM JA-80

Ta sistem ima vse odlike profesionalnih alarmov. Upravljanje z njim je enostavno in nezahtevno. Vse komponente sistema so z alarmno centralo povezane brezžično, kar pomeni, da pri montaži ne potrebujete nobenih inštalacijskih povezav, ki kvarijo izgled prostora. Montaža je hitra in enostavna.

Alarmni sistem JA-80 je namenjen varovanju stanovanjskih in poslovnih prostorov, lokalov in srednje velikih delavniških prostorov. Lahko je idealen pripomoček za varovanja ljudi, ki imajo resne zdravstvene težave. V primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja bolnik z daljinskim upravljalcem ali ročno sproži alarmni sistem, ki bo svojce obvestil o kritičnih trenutkih.

Velika pomena je tudi vizualni izgled sistema. Alarmna centrala ima vgrajeno interno sireno, lahko pa sproži tudi dodatno notranjo ali zunanjo sireno. Z vgradnjo telefonskega pozivnika se informacija o sproženem alarmu preko analogne telefonske linije prenese v varnostni dežurni center ali na telefonske številk oseb, ki jih želite o alarmu obvestiti. V primeru, če na objektu nimate analogne telefonske linije ali želite večjo stopnjo varovanja, vam vgradimo gsm vmesnik z gsm aparatom. Vklop in izklop sistema se vrši s pomočjo brezžične tipkovnice ali daljinskega upravljalca. Daljinski upravljalec je zaščiten z digitalno kodo in ima več kot 380 milijonov kombinacij.

Alarmna centrala za svoje delovanje potrebuje omrežno napetost 220 V ter akumulator za rezervno napajanje. Akumulator zagotavlja neodvisnost od omrežne napetosti. V primeru izpada omrežne napetosti alarmni sistem deluje normalno. Na alarmni centrali se nahaja LED prikazovalnik. Na prikazovalniku lahko razberete posamezna stanja alarmne centrale, spomin dogodkov, cono v kateri se je sprožil alarm, napake v sistemu ter iztrošenost baterij posameznih komponent. V primeru pojava katerekoli nepravilnosti v sistemu vas alarmna centrala zvočno opozori.

OPIS  KOMPONENT  IN  NJIHOVA  UPORABA

¨  Detektor gibanja
Zazna gibanje oseb in v tem primeru pošlje kodirani radijski signal v centralo. Z vgradnjo mikrokontrolnika zagotavlja veliko zanesljivost delovanja. Odlikuje ga izredno majhna poraba. Območje delovanja znaša 60 metrov (brez ovir).

¨  Detektor razbitja stekla
Varuje prostor s steklenimi površinami. Ima vgrajen digitalni procesor, ki zagotavlja dobro občutljivost pri zaznavanju razbitja stekla (gladko, kaljeno, lepljeno, ojačano z žico). Zagotavlja veliko zanesljivost pred lažnimi alarmi.

¨  Daljinski upravljalec
Uporablja se za daljinski vklop in izklop alarmnega sistema

¨  Tipkovnica
Uporablja se za komunikacijo z alarmno centralo, vklop in izklop alarmnega sistema. Običajno jo namestimo ob vstopu v objekt.

¨  Zunanja sirena
S svetlobnim in zvočnim signalom opozori okolico na sprožen alarm. Ima vgrajen akumulator za rezervno napajanje. Rezervno napajanje zagotavlja neodvisnost od alarmnega sistema. V času vklopa alarmnega sistema sirena s kratkimi svetlobnimi bliski signalizira, da je sistem vklopljen.

¨  GSM vmesnik
Vgradimo ga takrat, ko želimo s pomočjo gsm aparata informacijo o sproženem alarmu prenesti v varnostni dežurni center ali na telefonske številke oseb, ki jih želite obvestiti o alarmu. Takšen način obveščanja se najpogosteje uporablja v primeru:

  • ko se zahteva velika stopnja varovanja;
  •  ko nimamo na voljo analogne telefonske linije in v primeru;
  •  ko je objekt oddaljen od naselij in zvočnega signala ne bi nihče slišal.

Vse komponente alarmnega sistema JA-80 imajo vgrajeno zaščito proti sabotaži. S tem so komponente zaščitene pred nedovoljenim poseganjem v njihovo notranjost s strani nepooblaščenih oseb. Vsako poseganje v notranjost komponent sproži alarm.

Comments are closed.