Ostalo

Avtomatski nadzor razsvetljave

Pod avtomatizacijo objekta štejemo tudi izvedbo avtomatskega vklopa svetilk. Izvedemo ga lahko ob zaznavanju gibanja ali ob določeni stemnitvi. V drugem primeru se svetilke avtomatsko vklopijo, ko nastopi mrak in avtomatsko izklopijo, ko se pojavi določena svetloba. Ne glede na izvedbo vam avtomatski vklop svetilk nudi varnost. Znanih je veliko primerov, ko je ropar svojo žrtev napadel pred vhodnimi vrati med odpiranjem vhodnih vrat.

K avtomatizaciji štejemo tudi vklop in izklop naprav s pomočjo radijskih oddajnikov in sprejemnikov (brezžični vklop in izklop). Uporaba je zelo raznolika, saj lahko krmilimo praktično vse električne naprave v stanovanju in zunaj stanovanjskega objekta.

Comments are closed.