Žični alarmni sistemi

Žični alarmni sistemi

Osnovne komponente žičnega alarmnega sistema so:

  • Alarmna centrala, ki predstavlja srce sistema;
  • Tipkovnica, ki omogoča upravljanje s sistemom;
  • Detektor, ki zazna vlomilca;
  • Sirena z bliskavico za zvočno in svetlobno opozarjanje;
  • Govorni modul za prenos govornega sporočila v primeru alarma;
  • GSM vmesnik za javljanje alarma  s pomočjo gsm aparata.

Ne glede na vrsto alarmnega sistema (žični ali brezžični) se v praksi uporabljata dva načina alarmiranja. Razlikujemo zvočni in tihi alarmni sistem.

Zvočni alarmni sistem

V tem primeru uporabimo notranjo in/ali zunanjo sireno, ki okolico opozori, da je sprožen alarm. V primeru uporabe zunanje sirene je ob zvoku tudi svetlobna signalizacija. Uporabo sirene ne smemo obravnavati kot moteči del sistema. Z uporabo sirene vlomilec ve, da je o vlomu obveščena okolica objekta, zato se v objektu ne bo dolgo zadrževal.

Zvočni alarmni sistem je smiselno uporabiti v stanovanjskih objektih in objektih v naselju.
Tihi alarmni sistem

Tokrat se za sporočanje o vlomu v objekt uporabi telefonski pozivnik v alarmni centrali, analogna telefonska linija ali gsm vmesnik z gsm aparatom. Odvisno od zahteve stranke se v tem primeru sporočilo o vlomu prenese v varnostni dežurni center ali na telefonsko številko stranke. Vlomilec največkrat ne ve, da je sprožen alarm in se ga ob takojšni intervenciji lahko dobi pri dejanju.

Takšen način izvedbe alarmnega sistema se lahko uporabi v vseh primerih. Nepogrešljiv je v objektih, ki zahtevajo veliko stopnjo varovanja, kakor tudi v objektih, ki se nahajajo izven naselij in zvočnega alarmiranja ne bi nihče slišal.

Vsak alarmi sistem lahko izvedemo tudi z uporabo obeh načinov alarmiranja. S tem načinom dosežemo dvojno varovanje in lahko govorimo o zelo veliki stopnji varovanja.

 

OPIS  KOMPONENT  IN  NJIHOVA  UPORABA

Alarmna centrala
Predstavlja srce alarmnega sistema. Zajema celotno logistiko sistema, kar pomeni, da obdela signale, ki jih sprejme od posameznih komponent alarmnega sistema.

Eden od sestavnih delov alarmne centrale je tudi telefonski pozivnik, ki omogoča prenos informacije o sproženem alarmu. Informacijo prenese v dežurni center ali na telefonske številke lastnika objekta. Alarmna centrala za delovanje potrebuje omrežno napajanje in akumulator za rezervno napajanje. Akumulator zagotavlja neodvisnost od omrežnega napajanja. V primeru izpada omrežne napetosti (nevihta, prekinitev s strani vlomilca) alarmni sistem deluje normalno.

Alarmne centrale se ločijo po zmogljivosti in funkcijah. Alarmne centrale, ki jih uporabljamo za tehnično varovanje omogočajo možnost razširitve in s tem postavitev sistema v objektih, kjer je zahtevana največja varnost.

¨  Tipkovnica
S pomočjo nje komuniciramo z alarmno centralo. S tipkovnico se srečujemo vedno, kadar želimo izvesti nek postopek v sistemu zaščite z alarmom (vnos gesel za vklop in izklop sistema, testiranje naprav, …). Iz tega razloga se tipkovnica običajno montira ob vhodu v objekt. V primeru večjega števila vhodov je potrebno montirati ustrezno število tipkovnic. Bistvene razlike med različnimi izvedbami tipkovnic ni. Pomembno je, da je tipkovnica pregledna in enostavna za uporabo.

Tipkovnica nam z vnosom kode omogoča vklop in izklop sistema, pregled stanja, pregled spomina dogodkov, resetiranje spomina alarma ter vnos vseh potrebnih parametrov in dogodkov. Razlikujemo tri vrste kod:

  • glavna uporabniška ,
  • uporabniška in
  • servisna koda

Glavna uporabniška koda
Omogoča poseg v celotni alarmni sistem. Z njo nastavimo uporabniške kode, pregledujemo in brišemo dogodke spomina, resetiramo dogodke v spominu alarma, določamo pravice dostopa in dela uporabniškim kodam, … Glede na prednosti glavne uporabniške kode je praksa pokazala, da je zlasti v poslovnih objektih pametno, da ima možnost dostopa v alarmni sistem z glavno uporabniško kodo le ena oseba (direktor, lastnik podjetja). Vsem ostalim uporabnikom se dodeli uporabniška koda.

Uporabniška koda
Omogoča vklop in izklop alarmnega sistema, medtem ko ostalih dostopov praviloma ne omogoča. Na voljo imamo 22 uporabniških kod.

Inštalaterska koda
 Namenjena je inštalaterju in serviserju alarmnega sistema. Z inštalatersko kodo naš tehnik vnese vse potrebne parametre in dogodke, ki so potrebni za delovanje alarmnega sistema. Inštalaterska koda ne omogoča vklopa ali izklopa alarmnega sistema. S tem je nam, dobaviteljem, onemogočen vstop v objekt v času, ko je alarmni sistem v stanju pripravljenosti.

Izklop in vklop sistema je možen le z glavno uporabniško oz. uporabniško kodo.

¨  Detektor
To so naprave, ki alarmni centrali posredujejo ustrezen signal. Alarmna centrala s sprejemom signala, in glede na programsko nastavitev, ustrezno reagira.

Infrardeči detektorji
 Uporabljajo infrardečo energijo in so najpogosteje uporabljeni za notranjo zaščito prostorov. Zaznajo vsako spremembo v območju infrardečega sevanja. Kvalitetne detektorje odlikuje predvsem nizka poraba energije, široka toleranca nihanja napajalne napetosti in visoka imunost proti motnjam iz okolja. Detektorji delujejo brez škodljivega sevanja. Poseganje v notranjost detektorja, ne glede na stanje alarmnega sistema, sproži alarm. S tem je onesposobitev detektorja v času, ko je alarmni sistem izklopljen, onemogočena. Glede na polje uporabnosti imamo na voljo ozko kotne in široko kotne detektorje. V primeru zahtevnejših pogojev je zahtevana velika zanesljivost delovanja. V takšnih primerih uporabimo detektorje dvojne tehnologije: infrardečo in mikrovalovno. Takšni detektorji zagotavljajo veliko odpornost na pojave v okolju, kjer ostali detektorji sprožijo lažni alarm. Na voljo so tudi detektorji, ki ne zaznajo hišnih živali.

Digitalni detektorji loma stekla
Uporabljamo jih povsod tam, kjer se nahajajo steklene površine. Senzor sproži alarm ob rezanju stekla in ob zaznavi specifične frekvence loma stekla. Detektor se montira v prostoru in zagotavlja odličen zajem zvoka do oddaljenosti 12 metrov. Digitalna analiza zvoka zagotavlja veliko občutljivost detektorja in neobčutljivost pred lažnimi alarmi. Detektor omogoča detekcijo zvoka vseh znanih tipov stekla (večslojno, vitražno, kaljeno, armirano).

Inercijski detektorji
Uporabljajo se za zaščito steklenih in drugih površin pred udarci.

Detektorji izlitja vode
Namenjeni so javljanju izlitja vode in so posebno primerni za kletne prostore in vse ostale prostore, kjer se nahaja vodovodna inštalacija.

Detektorji za zunanjo zaščito objektov
Za zahtevnejše pogoje, v primeru zunanje zaščite objektov, uporabljamo bariere. Bariero sestavljata sprejemnik in oddajnik. Med seboj sta povezana z dvema infrardečima žarkoma. Prekinitev obeh žarkov sproži alarm. Domet infrardečih žarkov znaša od 30 do 150 metrov. Bariere so imune na zunanje vplive (sonce, vlaga, nizka temperatura) in predstavljajo veliko stopnjo zaščite.

¨  Sirena
Ima funkcijo obveščanja okolice, da je na objektu sprožen alarm. S svojim zvokom vlomilca prežene in s tem je dosežen namen njene uporabe.

Ločimo notranje in zunanje sirene. Notranje sirene so manjše, z manjšo stopnjo moči zvoka. Uporabljajo se predvsem na objektih, kjer je vedno nekdo prisoten. Zunanje sirene imajo lahko vgrajeno tudi svetilko. To je zlasti primerno v stanovanjskih naseljih, kjer bi bilo brez svetilke težko locirati mesto sprožitve alarma. Zunanja sirena se nahaja v dvojnem ohišju in ima lasten vir napajanja. S tem omogočimo normalno delovanje tudi v primeru prekinitve povezave z alarmno centralo. Prekinitev povezave, poizkus odpiranja sirene ali poizkus nasilne odstranitve sirene, sproži takojšen alarm.

¨  Govorni modul
Uporabimo ga v primeru, ko stranka želi informacijo o sproženem alarmu prenesti na določene telefonske številke. Telefonske številke ob programiranju shranimo v pomnilnik alarmne centrale, ki s pomočjo analogne linije in govornega modula, posreduje sporočilo. V primeru sprožitve alarma telefonski pozivnik pokliče telefonsko številko. Ob prevzemu klica se vključi govorni modul, ki predvaja posneto sporočilo.

¨  GSM vmesnik
Na objektih, ki zahtevajo veliko stopnjo varovanja in obstaja možnost, da vlomilec prekine analogno telefonsko linijo, se uporabi gsm vmesnik z gsm aparatom. V primeru sprožitve alarma, alarmna centrala s pomočjo gsm vmesnika in gsm aparata posreduje informacijo o vlomu na dežurni center ali na tiste telefonske številke, ki jih je stranka določila. Javljanje alarma s pomočjo gsm vmesnika in gsm aparata je smiselno tudi v primeru, ko se objekt nahaja izven naselja in zvočnega signala ne bi nihče slišal ali v primeru, ko na objektu ni analogne telefonske linije (vikend hišice).

 

Comments are closed.